Επισκευή μητρικής πλακέτας-motherboard

Επισκευή κάρτας γραφικών

Επισκευή βύσματος τροφοδοσίας

Εσωτερικός καθαρισμός laptop

Format Laptop Εγκατάσταση Windows

Αλλαγή οθόνης σε Laptop

Αντικατάσταση πληκτρολογίου Laptop

Επισκευή μεντεσέδων οθόνης

Αναβάθμιση επεξεργαστή - CPU

Αναβάθμιση μνήμης - RAM

Αναβάθμιση σκληρού δίσκου HDD - SSD

Αναβάθμιση κάρτας γραφικών

Αναβάθμιση Windows

Αναβάθμιση μπαταρίας

Γονικός έλεγχος laptop

Εγκατάσταση βοηθητικών προγραμμάτων